Tipurile de ședințe ale consiliului local | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul local - Funcționarea consiliului local -
ARTICOLUL 133
Tipurile de ședințe ale consiliului local Jurisprudență

(1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului. Jurisprudență

(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea: Jurisprudență

a) primarului; Jurisprudență

b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție; Jurisprudență

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Președintele de ședință
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
Atribuțiile comisiilor de specialitate
Președintele și secretarul comisiei de specialitate
Comisiile speciale și comisiile mixte
Mandatul consiliului local
Atribuțiile consiliului local
Instituțiile publice de interes local
Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ teritoriale
Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali
Tipurile de ședințe ale consiliului local
Convocarea ședințelor consiliului local
Ordinea de zi
Proiectele de hotărâri ale consiliului local
Cvorumul ședințelor consiliului local
Desfășurarea ședințelor consiliului local
Adoptarea hotărârilor consiliului local
Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local
Funcționarea comisiilor de specialitate
Delegatul sătesc
Situațiile de dizolvare a consiliului local
;
se încarcă...