Principii specifice aplicabile administrației publice locale | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică locală - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 75
Principii specifice aplicabile administrației publice locale Jurisprudență

(1) Administrația publică locală din unitățile administrativ- teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice prevăzute la partea I titlul III și al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice: Jurisprudență

a) principiul descentralizării; Jurisprudență

b) principiul autonomiei locale; Jurisprudență, Reviste (1)

c) principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit; Jurisprudență

d) principiul eligibilității autorităților administrației publice locale; Jurisprudență

e) principiul cooperării;

f) principiul responsabilității;

g) principiul constrângerii bugetare.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil al României.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Colegiul ministerului
Personalul ministerului
Organe de specialitate în subordinea Guvernului
Organe centrale de specialitate în subordinea ministerelor
Definiția autorităților administrative autonome
Înființarea și desființarea autorităților administrative autonome
Conducerea autorităților administrative autonome
Statutul personalului autorităților administrative autonome
Conflictul de interese și incompatibilitățile
Actele administrative ale autorităților administrative autonome
Principii specifice aplicabile administrației publice locale
Principiile procesului de descentralizare
Regulile procesului de descentralizare
Etapele transferului de competențe
Transferul resurselor financiare
Standardele de calitate și standardele de cost
Rolul și atribuțiile ministerului coordonator al procesului de descentralizare
Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare și Comitetul pentru finanțe publice locale
Monitorizarea stadiului procesului de descentralizare
Dispoziții generale aplicabile autonomiei locale
Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale
Reviste:
Reglementarea autonomiei locale în Codul administrativ
;
se încarcă...