Principalele atribuții ale Guvernului | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea Guvernului - Principalele atribuții ale Guvernului -
ARTICOLUL 25
Principalele atribuții ale Guvernului Jurisprudență

În realizarea funcțiilor sale Guvernul îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) inițiază proiecte de lege și le transmite către Camera competentă, ca primă Cameră sesizată, și spre informare către Camera decizională; Jurisprudență

b) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, inițiate cu respectarea Constituției, și le transmite Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data solicitării;

c) asigură executarea de către autoritățile administrației publice a legilor și a celorlalte acte normative date în aplicarea acestora;

d) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe care le supune, separat, spre adoptare Parlamentului;

e) aprobă, prin hotărâre, strategiile, programele și metodologiile, pe domenii de activitate;

f) asigură realizarea politicii în domeniul social;

g) asigură apărarea ordinii de drept, a liniștii publice și siguranței cetățeanului, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor, în condițiile prevăzute de lege; Jurisprudență

h) duce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea țării, scop în care organizează și înzestrează forțele armate;

i) asigură integrarea României în structurile europene și internaționale;

j) negociază tratatele, acordurile și convențiile internaționale care angajează statul român;

k) negociază și încheie, în condițiile legii, convenții și alte înțelegeri internaționale la nivel guvernamental;

l) controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;

m) asigură administrarea proprietății publice și private a statului; Jurisprudență

n) înființează, cu avizul Curții de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;

o) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuțiilor sale;

p) asigură standarde obligatorii la nivelul administrației publice centrale și locale pentru garantarea bunei administrări;

q) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau care decurg din rolul și funcțiile Guvernului.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Funcțiile Guvernului
Învestirea Guvernului
Condiții generale pentru ocuparea funcției de membru al Guvernului
Componența Guvernului
Structura aparatului de lucru al Guvernului
Secretariatul General al Guvernului
Aparatul propriu de lucru al viceprim ministrului
Cancelaria Prim Ministrului
Departamentul
Structuri cu caracter consultativ înființate de Guvern
Principalele atribuții ale Guvernului
Exercitarea controlului de către Guvern
Raporturile Guvernului cu autoritățile administrative autonome
Rolul prim ministrului
Actele prim ministrului
Contrasemnarea actelor prim ministrului
Atribuția de numire și eliberare din funcție a anumitor categorii de personal din administrația publică
Prezentarea de rapoarte și declarații Parlamentului
Contrasemnarea decretelor emise de Președinte
Constituirea de consilii, comisii și comitete interministeriale
Convocarea și conducerea ședințelor Guvernului
;
se încarcă...