Participarea cu capital sau cu bunuri | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică locală - Regimul general al autonomiei locale -
ARTICOLUL 92
Participarea cu capital sau cu bunuri Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

(2) În accepțiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale se includ:

a) instituții publice de interes local sau județean;

b) societăți și regii autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți și regii autonome de interes local sau județean; Jurisprudență

c) asociații de dezvoltare intercomunitară;

d) furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condițiile prevăzute de lege;

e) asociații, fundații și federații recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii;

f) operatori de servicii comunitare de utilități publice locale sau județene; Jurisprudență

g) operatori regionali, constituiți în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare și Comitetul pentru finanțe publice locale
Monitorizarea stadiului procesului de descentralizare
Dispoziții generale aplicabile autonomiei locale
Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale
Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale
Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale
Bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale
Formele de asociere a unităților administrativ teritoriale
Finanțarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
Organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
Participarea cu capital sau cu bunuri
Controlul administrativ și financiar
Folosirea limbii minorităților naționale
Tipurile de unități administrativ teritoriale
Personalitatea juridică a unităților administrativ teritoriale
Capitala României
Comuna
Orașul
Municipiul
Județul
Limitele teritoriale ale unităților administrativ teritoriale
Reviste:
Reglementarea autonomiei locale în Codul administrativ
;
se încarcă...