Obiectul de reglementare | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 1
Obiectul de reglementare Reviste (2)

(1) Prezentul cod reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Obiectul de reglementare
Autoritățile administrației publice centrale
Autoritățile administrației publice locale
Domeniul de aplicare
Definiții generale
Principiul legalității
Principiul egalității
Principiul transparenței
Principiul proporționalității
Principiul satisfacerii interesului public
Principiul imparțialității
Reviste:
Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă pentru aleșii locali
Modificări esențiale ale categoriei înalților funcționari publici, incluse în proiectul Codului administrativ
Regimul juridic specific stabilit de noul Cod administrativ pentru personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice
Discuții în legătură cu funcția de administrator public din perspectiva Codului administrativ
Reglementarea autonomiei locale în Codul administrativ
;
se încarcă...