Numărul de consilieri locali | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul local - Constituirea consiliului local -
ARTICOLUL 112
Numărul de consilieri locali

(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile, după cum urmează: Jurisprudență

Nr. crt. Numărul locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului Numărul consilierilor locali
0 1 2
1. până la 1.500, inclusiv 9
2. între 1.501 și 3.000, inclusiv 11
3. între 3.001 și 5.000, inclusiv 13
4. între 5.001 și 10.000, inclusiv 15
5. între 10.001 și 20.000, inclusiv 17
6. între 20.001 și 50.000, inclusiv 19
7. între 50.001 și 100.000, inclusiv 21
8. între 100.001 și 200.000, inclusiv 23
9. între 200.001 și 400.000, inclusiv 27
10. peste 400.000 cu excepția municipiului București 31

(2) Consiliul General al Municipiului București este compus din 55 de consilieri generali.

(3) Numărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București se stabilește în funcție de numărul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Limitele teritoriale ale unităților administrativ teritoriale
Lista unităților administrativ teritoriale
Statutul unității administrativ teritoriale
Autorități ale administrației publice locale
Autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii
Autoritățile administrației publice din județe
Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale
Reprezentarea în justiție a unităților administrativ teritoriale
Tipurile de competențe
Structura consiliului local
Numărul de consilieri locali
Constituirea consiliului local
Validarea mandatelor de consilier local
Renunțarea la mandat înainte de validare
Ședințele privind ceremonia de constituire a consiliului local
Jurământul
Declararea consiliului local ca legal constituit
Validarea mandatelor supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local
Organizarea alegerilor parțiale
Confirmarea calității de membru al partidului politic sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale a candidaților declarați aleși și a supleanților
Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local
;
se încarcă...