Funcțiile Guvernului | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Guvernul - Rolul și funcțiile Guvernului -
ARTICOLUL 15
Funcțiile Guvernului Jurisprudență

Pentru realizarea Programului de guvernare, Guvernul exercită următoarele funcții:

a) funcția de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare;

b) funcția de implementare, prin care se urmărește punerea în aplicare a Programului de guvernare;

c) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice; Jurisprudență

d) funcția de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil; Jurisprudență

e) funcția de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate; Jurisprudență

f) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și în domeniile economic și social și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Definiții generale
Principiul legalității
Principiul egalității
Principiul transparenței
Principiul proporționalității
Principiul satisfacerii interesului public
Principiul imparțialității
Principiul continuității
Principiul adaptabilității
Rolul Guvernului
Funcțiile Guvernului
Învestirea Guvernului
Condiții generale pentru ocuparea funcției de membru al Guvernului
Componența Guvernului
Structura aparatului de lucru al Guvernului
Secretariatul General al Guvernului
Aparatul propriu de lucru al viceprim ministrului
Cancelaria Prim Ministrului
Departamentul
Structuri cu caracter consultativ înființate de Guvern
Principalele atribuții ale Guvernului
;
se încarcă...