Dispoziții generale | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică locală -
TITLUL I
Dispoziții generale

ARTICOLUL 75 Principii specifice aplicabile administrației publice locale Jurisprudență

(1) Administrația publică locală din unitățile administrativ- teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice prevăzute la partea I titlul III și al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice: Jurisprudență

a) principiul descentralizării; Jurisprudență

b) principiul autonomiei locale; Jurisprudență, Reviste (1)

c) principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit; Jurisprudență

d) principiul eligibilității autorităților administrației publice locale; Jurisprudență

e) principiul cooperării;

f) principiul responsabilității;

g) principiul constrângerii bugetare.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil al României.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Dispoziții generale
Definiții generale aplicabile administrației publice
Principiile generale aplicabile administrației publice
Guvernul
Administrația publică centrală de specialitate
Autoritățile administrative autonome
Dispoziții generale
Descentralizarea
Regimul general al autonomiei locale
Unitățile administrativ teritoriale în România
Autoritățile administrației publice locale
Mandatul de ales local
Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale
Prefectul și subprefectul
Serviciile publice deconcentrate
Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale
Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale
Reviste:
Reglementarea autonomiei locale în Codul administrativ
;
se încarcă...