Atribuția de numire și eliberare din funcție a anumitor categorii de personal din administrația publică | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea Guvernului - Rolul și atribuțiile prim ministrului -
ARTICOLUL 31
Atribuția de numire și eliberare din funcție a anumitor categorii de personal din administrația publică Jurisprudență

Prim-ministrul numește și eliberează din funcție:

a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepția situației în care aceștia au calitatea de membru al Guvernului; Jurisprudență

b) secretarul general al Guvernului și secretarii generali adjuncți ai Guvernului;

c) secretarii de stat și consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

d) secretarii de stat și subsecretarii de stat;

e) alte persoane pentru care are competența de numire, în cazurile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Aparatul propriu de lucru al viceprim ministrului
Cancelaria Prim Ministrului
Departamentul
Structuri cu caracter consultativ înființate de Guvern
Principalele atribuții ale Guvernului
Exercitarea controlului de către Guvern
Raporturile Guvernului cu autoritățile administrative autonome
Rolul prim ministrului
Actele prim ministrului
Contrasemnarea actelor prim ministrului
Atribuția de numire și eliberare din funcție a anumitor categorii de personal din administrația publică
Prezentarea de rapoarte și declarații Parlamentului
Contrasemnarea decretelor emise de Președinte
Constituirea de consilii, comisii și comitete interministeriale
Convocarea și conducerea ședințelor Guvernului
Desfășurarea ședințelor Guvernului
Tipurile de acte adoptate de Guvern
Regimul juridic al actelor Guvernului
Regimul incompatibilităților și al conflictului de interese aplicabile funcției de membru al Guvernului
Sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese în care se află membrul Guvernului
Obligația renunțării la situația de incompatibilitate
;
se încarcă...