Actele miniștrilor | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică centrală de specialitate - Conducerea ministerelor -
ARTICOLUL 57
Actele miniștrilor Jurisprudență

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul emite ordine și instrucțiuni cu caracter normativ sau individual. Jurisprudență

(2) Prin ordine se pot aproba norme metodologice, regulamente sau alte categorii de reglementări care sunt parte componentă a ordinului prin care se aprobă.

(3) Actele administrative cu caracter normativ, neclasificate, potrivit legii, emise de ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) sunt semnate de miniștri sau de persoanele delegate de aceștia.

(5) Aprecierea necesității și oportunitatea emiterii actelor administrative ale miniștrilor aparțin exclusiv acestora.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică, în mod corespunzător, și în cazul conducătorilor altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor care au rang de secretar de stat sau subsecretar de stat.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Numirea în funcție în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului
Respectarea principiului legalității
Răspunderea politică
Alte tipuri de răspundere a Guvernului
Structura administrației publice centrale de specialitate
Rolul și atribuțiile ministerelor
Funcțiile ministerelor
Personalitatea juridică a ministerelor
Rolul miniștrilor
Atribuțiile generale ale miniștrilor
Actele miniștrilor
Cabinetul ministrului
Secretarii de stat și subsecretarii de stat
Regimul incompatibilităților și al conflictului de interese aplicabil funcției de secretar de stat și subsecretar de stat
Secretarul general al ministerului și secretarii generali adjuncți
Înființarea și desființarea ministerelor
Organizarea ministerelor
Organizarea activității ministerelor în străinătate
Colegiul ministerului
Personalul ministerului
Organe de specialitate în subordinea Guvernului
;
se încarcă...