Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2153/2019 privind aprobarea înființării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 220 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.338 din 7.07.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă înființarea organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive.

(2) În sensul prevederilor art. 1, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare are calitatea de organ de executare silită și este structura abilitată pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive, prin intermediul unor sisteme informatice puse la dispoziție în acest sens.

Art. 2. -

Direcția generală de organizare și resurse umane și Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 2 august 2019.

Nr. 2.153.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...