Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 1/2019

Caracterul subsecvent al infracțiunii de spălare de bani în raport cu infracțiunea predicat/Subsequent nature of the money laundering crime in relation to the predicate crime
de Luminița Criștiu-Ninu

31 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

In the case where no loss has been caused yet, since the tax obligations have not become due, this does not mean that the crime was not committed. The tax avoidance crime, provided for under art. 9 paragraph (1) letter c) of Law no. 241/2005, is committed when any expenses which are not based on any actual operations are recorded in the accounting books or in other legal documents, or any fictitious operations are recorded for the purpose of escaping the performance of the tax obligations, and the existence of the respective crime is not conditional upon the existence of a prejudice at this time.

The assertion that by committing the crime of money laundering the loss caused by the tax avoidance crime is repaired in all cases shall be wrong from the theoretical point of view, since this loss is frequently caused when tax obligations become due and payable, ad this moment does not coincide with the time of committing the crime, and the criminal product is repaired, which has been obtained immediately after having committed the crime, namely after having recorded in the accounting books or in other legal documents any expenses which are not based on actual operations.

Rezumat

În cazul în care nu s-a produs încă niciun prejudiciu, pentru că obligațiile fiscale nu au ajuns la scadență, nu înseamnă că infracțiunea nu s-a consumat. Infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, se consumă în mo­mentul în care s-au evidențiat, în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori s-au evidențiat operațiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, existența infracțiunii nefiind condiționată de existența unui prejudiciu, în acest moment.

Este eronată din punct de vedere teoretic susținerea că prin infracțiunea de spălare a banilor se albește în toate cazurile prejudiciul produs prin infracțiunea de evaziune fiscală, căci acest prejudiciu apare de multe ori la momentul exigibilității obligațiilor fiscale, care nu coincide cu momentul consumării infracțiunii, ci ceea ce se albește este produsul infracțional care este obținut imediat după consumarea infracțiunii, adică după evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.

- Legea nr. 241/2005: art. 9 alin. (1) lit. c)

- Legea nr. 656/2002: art. 29 alin. (1) lit. a)

(Curtea de Apel București, Secția I penală, decizia penală nr. 1520/A din 3 noiembrie 2017, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de judecător Luminița Criștiu-Ninu)

Prin sentința penală nr. 1514 din 16 iunie 2016 a Tribunalului București:

În baza art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1968, art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 și art. 80 C. pen. 1968 a fost condamnat inculpatul S.V. la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și interzicerea unor drepturi.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1968, art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 și art. 80 C. pen. 1968 a fost condamnat inculpatul SV la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 33 lit. a) -art. 34 lit. b) C. pen. 1968, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, și anume 3 (trei) ani închisoare, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza a II-a, b) si c) C. pen. 1968 pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale aplicate.

În baza art. 861-862 C. pen. 1968 a fost suspendată executarea pedepsei aplicate, sub supraveghere, pe o durată de 5 (cinci) ani, termen de încercare.

Prin aceeași sentință au fost condamnați și inculpații: NTC pentru complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 C. pen. 1968 cu referire la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 și spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002; P.C.N., pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. 1968 cu referire la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1968, art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002 și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1968, art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002; inculpatul VLN, pentru complicitate la spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen.; TI, pentru complicitate la infracțiunea de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen., art. 396 alin. (10) C. pr. pen.

A fost admisă, în parte, cererea de constituire de parte civilă formulată de către ANAF și au fost obligați, în solidar, inculpații S.V., în solidar și cu partea responsabilă civilmente S.C. A.S. G.I. S.R.L., N.T.C. și P.C.N., ambii în solidar și cu părțile responsabile civilmente S.C. E.A.S.R.L., S.C. S.G.C. S.R.L., T.C. S.R.L., S.C. K.M S.R.L., S.C. P.I. S.R.L. si I.R.D. S.R.L., V.L.N. si T.I., la plata către partea civilă A.N.A.F. a sumelor datorate cu titlu de obligații fiscale accesorii debitului principal în cuantum de 700.419 lei, calculate de la data la care obligația a devenit scadentă și până la achitarea integrală a debitului – 8 ianuarie 2016.

Au fost menținute sechestrele asigurătorii instituite prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în vederea acoperirii obligațiilor fiscale accesorii aferente debi­tului principal în cuantum de 700.419 lei și în vederea punerii în executare a confis­cării speciale, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...