Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2019

Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forței de muncă. Locul prestării serviciilor/Application for VAT refund. Labour hiring services. Place of services performance
de Carmen Voinescu

31 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

Among the requirements needed to be fulfilled in order to obtain the VAT refund, there is also the requirement regarding the place of services performance. A company not residing in Romania cannot obtain the VAT refund related to the services performed by a resident company consisting of the labour hiring, as the place of services performance is not located in Romania.

Rezumat

Printre cerințele necesar a fi îndeplinite pentru a se obține rambursarea TVA este și cea privind locul prestării serviciilor. O societate nerezidentă în România nu poate obține rambursarea TVA aferentă serviciilor prestate de o societate rezidentă constând în închi­rierea forței de muncă, întrucât locul prestării serviciilor nu se află în România.

- Codul fiscal: art. 126, art. 133, art. 1472

(Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 2069 din 12 aprilie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător Carmen Voinescu)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal, la data de 22 martie 2017 reclamanta SC C. SRL a solicitat în contra­dictoriu cu pârâta DGRFP – AFCN, anularea Deciziei nr. 654 din 18 octombrie 2016 de soluționare a contestațiilor administrative și admiterea cererii de rambursare a TVA, în suma de 162.776 lei.

În motivare a arătat că prin decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată nr. 23232 și prin decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată nr. 23245 i-a fost respinsă la rambursare suma solicitată cu titlu de TVA, pe motiv că serviciile pentru care s-a solicitat rambursarea nu au fost prestate pe teritoriul României.

Arată că a atașat facturile care relevă servicii de închiriere de forță de muncă pentru o perioada determinată, în conformitate cu legea română (H.G. nr. 938 din 10 iunie 2004), prestate de T.R.U. S.R.L., prestarea efectivă a serviciilor având loc în Italia. Aceste prestări de servicii au fost derulate intre operatori economici, astfel cum aceștia sunt relevați de art. 127 alin. (1) C. fisc., o persoană impozabilă fiind de drept român, iar cealaltă de drept italian.

Prin sentința civilă nr. 5448 din 28 septembrie 2017 a Tribunalului București a fost respinsă acțiunea, ca nefondată.

În motivare, instanța de fond a reținut că prestația de servicii relevată de contractul nr. 186/2012 nu a fost desfășurată pe teritoriul României.

Cererile de rambursare, pe care le-a atașat contestațiilor formulate împotriva deci­ziilor 23232 si 23245, comunicate la 11 mai 2015, sunt motivate prin operațiunile de refac­turare a prestațiilor de servicii efectuate de T.R.U. S.R.L. către C. S.R.L., dispuse ca urmare a concluziilor Raportului de Inspecție Fiscală din data de 7 iulie 2014.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...