Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 1/2019

Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
de Iulia Craiu

31 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The legal regime governing the operation of the company, including of the board of directors, shall be established under Law no. 31/1990, and the provisions of the Civil Code may only be applied in supplementing, and not contrary to the provisions of the Companies’ law.

Rezumat

Regimul juridic care guvernează funcționarea societății, inclusiv funcționarea consiliului de administrație, este cel stabilit de Legea nr. 31/1990, iar dispozițiile Codului civil pot fi aplicate doar în completarea, nu în contra prevederilor Legii societăților.

- Codul civil: art. 192, art. 216

- Legea nr. 31/1990: art. 111 alin. (2) lit. d) și art. 291

(Curtea de Apel București, Secția a VI-a civilă, decizia civilă nr. 2491 din 10 decembrie 2018, trimisă, în rezumat și cu notă, de judecător Iulia Craiu)

Prin sentința civilă nr. 1656 din 24 mai 2018 Tribunalul București – Secția a VI-a civilă, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții R. S.A., F.D. și J.P.S.R., în contradictoriu cu pârâta B.I.P. SRL, a respins ca neîntemeiată cererea reclamanților de acordare a contravalorii cheltuielilor de judecată constând în valoarea taxei de timbru, a luat act că aceștia și-au rezervat dreptul de a solicita restul cheltuielilor de judecată pe cale separată, a admis în parte cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată și a obligat reclamanții, în solidar, la plata sumei de 10.000 lei, onorariu avocațial redus.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...