Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 434 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 5 pct. 16 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

ținând cont de avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 784.044 din 24 iulie 2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Efectuarea formalităților vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor este permisă numai prin birourile vamale de frontieră menționate în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 7 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 29 iulie 2019.

Nr. 2.094.

ANEXĂ

LISTA
birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor

1. Biroul Vamal Galați (fluvial, feroviar)

2. Biroul Vamal Giurgiulești (rutier)

3. Biroul Vamal Constanța (rutier, feroviar, fluvial, maritim)

4. Biroul Vamal Giurgiu (rutier, feroviar, fluvial)

5. Biroul Vamal Zona Liberă Giurgiu (rutier, fluvial)

6. Biroul Vamal Calafat (rutier, feroviar, fluvial)

7. Biroul Vamal Mehedinți (fluvial)

8. Biroul Vamal Moravița (rutier, feroviar)

9. Biroul Vamal Halmeu (rutier, feroviar)

10. Biroul Vamal Iași, Punctul Vamal Cristești-Jijia (feroviar)

11. Biroul Vamal Albița (rutier)

12. Biroul Vamal Siret (rutier)

13. Biroul Vamal Dornești (feroviar)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...