Guvernul României

Ordonanța nr. 8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (4), litera f) va avea următorul cuprins:

"

f) 10% din Fondul cinematografic, în vederea administrării și funcționării Fondului cinematografic și pentru Arhiva Națională de Filme, în vederea conservării și restaurării patrimoniului cinematografic;".

2. La articolul 58 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) proiectele autorilor care ocupă funcții de director general al Centrului Național al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăților comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care dețin alte funcții de conducere din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și al societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecție, precum și de funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale;".

3. La anexa nr. 1, la coloana a doua "Adresa", numerele curente 74 și 75 vor avea următorul cuprins:

"

74. Municipiul București, sectorul 6, șos. Cotroceni nr. 9;

75. Municipiul București, sectorul 6, calea Giulești nr. 56 A".

Art. II. -

Prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță a Guvernului, nu se aplică pentru concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și identității naționale,
Mihai Alexandru Gherghe,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 8 august 2019.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...