Curierul Fiscal nr. 3/2019

Revista Curierul fiscal nr. 3/2019, Editura C. H. Beck
de Medeea Popescu, Andreea Oprea, Camelia Bercovici

02 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Info curier

Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 1 martie 2019 - 31 martie 2019

În M.Of. nr. 166 din 1 martie 2019 au fost publicate:

- Decizia nr. 729/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate aprevederilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, forma în vigoare anterioară Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 109/2009.

- Ordinul nr. 1748/2019 privind prospectele de emisiune acertificatelor de trezorerie cu discont și aobligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2019

În M.Of. nr. 167 din 1 martie 2019 a fost publicată Hotărârea nr. 107/2019 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere aprodusului tomate în spații protejate” pentru anul 2019.

În M.Of. nr. 168 din 1 martie 2019 au fost publicate:

- Decizia nr. 731/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate aprevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

- Hotărârea nr. 7/2019 privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi aConferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019.

- Hotărârea nr. 8/2019 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019.

- Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019, din 22.02.2019.

- Hotărârea nr. 18/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019.

- Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019, din 26.02.2019.

În M.Of. nr. 170 din 4 martie 2019 au fost publicate:

- Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere aproducției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.

- Ordinul nr. 1156/1697/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. Vdin titlul II partea aII-a din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 509/2.471/2009.

În M.Of. nr. 171 din 4 martie 2019 au fost publicate:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...