Prietenii Fiscalitatii nr. 31/2019

Prietenii Fiscalității nr. 31/2019
de

05 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I
Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ HG nr. 524 din 24 Iulie 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 0636 din 31 iulie 2019 - H otă râre pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari cal culării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din O rdona nța de u rgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măs uri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

➢ Ordin ANAF nr. 2085 din 29 Iulie 2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 0642 din 02 august 2019 - Ordin pentru aprobarea modelului și conținut ului formularului 109 „D eclarație privind taxa pe active financiare nete“

➢ Lege nr. 162 din 01 August 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 0644 din 02 august 2019 - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990

➢ HG nr. 557 din 31 Iulie 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 0644 din 02 august 2019 - H otă râre privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă

Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. HG nr. 524/2019 se adresează instituțiilor financiare și adoptă normele metodologice privind calculul și plata taxei pe activele financiare, taxă adoptată prin OUG nr. 114/2018, cu modificări ulterioare.

2. Nivelul acestei taxe ține cont de cota de piață a respectivei bănci, iar procentul taxei este:

a) 0,4% pe an, pentru instituția bancară care deține o cotă de piață mai mare sau egală cu 1%;

b) 0,2% pe an, pentru instituția bancară care deține o cotă de piață mai mică de 1%.

3. Pentru primul semestru din acest an, taxa se declară și se achită la buget până în data de 25 august 2019, iar formularul de declarare este Declarația 109 - declarație privind taxa pe activele financiare nete, pe care îl analizăm în ultima parte a alertei.

4. Taxa pe activele financiare se reduce în următoarele condiții:

a) pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor:

• cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației;
• până la 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației este mai mică decât ținta de creștere a creditării;

b) pentru diminuarea marjei de dobândă:

• cu 50%, în cazul în care marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează se situează sub nivelul marjei de referință a dobânzii;
• până la 50%, în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ținta de diminuare a marjei de dobândă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...