Guvernul României

Hotărârea nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prezentul articol stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final din 27 martie 2019 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2019-31 iulie 2020, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2018) 1.762 final, așa cum este prevăzut în anexele nr. 1-3.

(2) Pentru anul școlar 2019-2020 se alocă suma de 540.474 mii lei pentru Programul pentru școli al României.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) pentru anul școlar 2019-2020 se utilizează după cum urmează:

a) 79.181 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;

b) 196.435 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;

c) 188.054 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, conform anexei nr. 3, exclusiv de la bugetul de stat.

(4) Pentru anul școlar 2019-2020, potrivit repartizărilor orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final, suma este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 10.815.474 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.

Art. 2. -

Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca materie opțională. În acest caz, toți preșcolarii din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore autorizate/acreditate și particulare acreditate și toți elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular care beneficiază de acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev beneficiază de această măsură, iar autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, menționează numărul instituțiilor de învățământ beneficiare și numărul de preșcolari și elevi participanți."

2. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Pentru anul școlar 2019-2020, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei."

3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

În instituțiile de învățământ în care se distribuie produse conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei, trebuie să existe permanent un afiș, în conformitate cu cerințele minime prevăzute în anexa la acest regulament, care se amplasează într-un loc în care este clar vizibil, la intrarea principală a instituției de învățământ participante."

4. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

5. La anexa nr. 2 "Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative", literele A și B se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

A. Fructe și legume

Fructele și legumele destinate degustării trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate și trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor și legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.

Se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate și/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sare, oțet și ulei.

În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă și consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.

Fructele și legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.

B. Lapte și produse lactate

Laptele și produsele lactate destinate degustării trebuie să fie însoțite de fișele tehnice specifice fiecărui produs lactat degustat și să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate.

Se poate degusta orice produs prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului."

Art. 3. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul educației naționale,
Ecaterina Andronescu
Ministrul sănătății,
Sorina Pintea
Ministrul afacerilor externe,
Ramona-Nicole Mănescu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat

București, 31 iulie 2019.

Nr. 559.

ANEXA Nr. 1

Sume pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2019-2020

- mii lei -
Județ Număr total preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial Distribuția fructelor și legumelor Total distribuție Total măsuri educative 2020
Semestrul I
9 septembrie- 20 decembrie 2019
Semestrul II
13 ianuarie- 12 iunie 2020
Alba 31.451 542 755 1.297 629
Arad 40.345 695 968 1.663 807
Argeș 57.216 987 1.373 2.360 1.144
Bacău 63.795 1.100 1.531 2.631 1.276
Bihor 57.890 998 1.389 2.387 1.158
Bistrița-Năsăud 31.885 549 765 1.314 638
Botoșani 45.191 780 1.085 1.865 904
Brașov 55.768 960 1.338 2.298 1.115
Brăila 28.105 485 675 1.160 562
Buzău 43.112 743 1.035 1.778 862
Caraș-Severin 24.040 414 577 991 481
Călărași 30.731 529 738 1.267 615
Cluj 57.987 1.000 1.392 2.392 1.160
Constanța 70.053 1.207 1.681 2.888 1.401
Covasna 23.126 398 555 953 463
Dâmbovița 47.664 822 1.144 1.966 953
Dolj 57.996 999 1.392 2.391 1.160
Galați 49.259 850 1.182 2.032 985
Giurgiu 26.562 457 637 1.094 531
Gorj 31.643 546 759 1.305 633
Harghita 33.897 584 814 1.398 678
Hunedoara 33.028 570 793 1.363 661
Ialomița 26.539 457 637 1.094 531
Iași 87.005 1.500 2.088 3.588 1.740
Ilfov 38.272 659 919 1.578 765
Maramureș 45.279 780 1.087 1.867 906
Mehedinți 22.204 383 533 916 444
Mureș 57.424 989 1.378 2.367 1.148
Neamț 46.835 808 1.124 1.932 937
Olt 37.185 641 892 1.533 744
Prahova 70.462 1.216 1.691 2.907 1.409
Satu Mare 33.542 578 805 1.383 671
Sălaj 24.256 418 582 1.000 485
Sibiu 40.962 706 983 1.689 819
Suceava 77.651 1.337 1.864 3.201 1.553
Teleorman 28.680 494 688 1.182 574
Timiș 58.512 1.009 1.404 2.413 1.170
Tulcea 20.259 349 486 835 405
Vaslui 44.069 760 1.058 1.818 881
Vâlcea 32.159 555 772 1.327 643
Vrancea 34.199 589 821 1.410 684
Municipiul București 153.824 2.656 3.692 6.348 3.077
TOTAL 1.920.062 33.099 46.082 79.181 38.402

ANEXA Nr. 2

Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2019-2020

- mii lei -
Județ Număr total preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial Distribuția de lapte și produse lactate Total distribuție Total măsuri educative 2020
Semestrul I
9 septembrie- 20 decembrie 2019
Semestrul II
13 ianuarie- 12 iunie 2020
Alba 31.451 1.193 1.661 2.854 629
Arad 40.345 2.548 3.550 6.098 807
Argeș 57.216 3.618 5.035 8.653 1.144
Bacău 63.795 2.420 3.368 5.788 1.276
Bihor 57.890 2.196 3.057 5.253 1.158
Bistrița-Năsăud 31.885 1.208 1.684 2.892 638
Botoșani 45.191 1.715 2.386 4.101 904
Brașov 55.768 2.112 2.945 5.057 1.115
Brăila 28.105 1.067 1.484 2.551 562
Buzău 43.112 1.635 2.276 3.911 862
Caraș-Severin 24.040 911 1.269 2.180 481
Călărași 30.731 1.164 1.623 2.787 615
Cluj 57.987 3.665 5.103 8.768 1.160
Constanța 70.053 2.655 3.699 6.354 1.401
Covasna 23.126 876 1.221 2.097 463
Dâmbovița 47.664 3.013 4.194 7.207 953
Dolj 57.996 2.197 3.062 5.259 1.160
Galați 49.259 1.870 2.601 4.471 985
Giurgiu 26.562 1.676 2.337 4.013 531
Gorj 31.643 1.201 1.671 2.872 633
Harghita 33.897 1.285 1.790 3.075 678
Hunedoara 33.028 1.254 1.744 2.998 661
Ialomița 26.539 1.675 2.335 4.010 531
Iași 87.005 3.300 4.594 7.894 1.740
Ilfov 38.272 1.449 2.021 3.470 765
Maramureș 45.279 1.717 2.391 4.108 906
Mehedinți 22.204 842 1.172 2.014 444
Mureș 57.424 2.176 3.032 5.208 1.148
Neamț 46.835 1.777 2.473 4.250 937
Olt 37.185 1.410 1.963 3.373 744
Prahova 70.462 2.674 3.720 6.394 1.409
Satu Mare 33.542 1.272 1.771 3.043 671
Sălaj 24.256 919 1.281 2.200 485
Sibiu 40.962 1.553 2.163 3.716 819
Suceava 77.651 2.941 4.100 7.041 1.553
Teleorman 28.680 1.087 1.514 2.601 574
Timiș 58.512 3.699 5.149 8.848 1.170
Tulcea 20.259 768 1.070 1.838 405
Vaslui 44.069 1.673 2.327 4.000 881
Vâlcea 32.159 1.221 1.698 2.919 643
Vrancea 34.199 1.296 1.806 3.102 684
Municipiul București 153.824 7.185 9.982 17.167 3.077
TOTAL 1.920.062 82.113 114.322 196.435 38.402

ANEXA Nr. 3

Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificație în anul școlar 2019-2020

- mii lei -
Județ Număr total preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial Distribuția de produse de panificație Total distribuție
Semestrul I 9 septembrie- 20 decembrie 2019 Semestrul II 13 ianuarie- 12 iunie 2020
Alba 31.451 1.288 1.793 3.081
Arad 40.345 1.651 2.300 3.951
Argeș 57.216 2.343 3.261 5.604
Bacău 63.795 2.613 3.636 6.249
Bihor 57.890 2.370 3.300 5.670
Bistrița-Năsăud 31.885 1.304 1.817 3.121
Botoșani 45.191 1.852 2.576 4.428
Brașov 55.768 2.280 3.179 5.459
Brăila 28.105 1.152 1.602 2.754
Buzău 43.112 1.765 2.457 4.222
Caraș-Severin 24.040 984 1.370 2.354
Călărași 30.731 1.257 1.752 3.009
Cluj 57.987 2.374 3.305 5.679
Constanța 70.053 2.866 3.993 6.859
Covasna 23.126 946 1.318 2.264
Dâmbovița 47.664 1.951 2.717 4.668
Dolj 57.996 2.372 3.306 5.678
Galați 49.259 2.018 2.808 4.826
Giurgiu 26.562 1.086 1.514 2.600
Gorj 31.643 1.296 1.804 3.100
Harghita 33.897 1.388 1.932 3.320
Hunedoara 33.028 1.354 1.883 3.237
Ialomița 26.539 1.085 1.513 2.598
Iași 87.005 3.563 4.959 8.522
Ilfov 38.272 1.564 2.182 3.746
Maramureș 45.279 1.853 2.581 4.434
Mehedinți 22.204 909 1.266 2.175
Mureș 57.424 2.349 3.273 5.622
Neamț 46.835 1.918 2.670 4.588
Olt 37.185 1.522 2.120 3.642
Prahova 70.462 2.887 4.016 6.903
Satu Mare 33.542 1.373 1.912 3.285
Sălaj 24.256 992 1.383 2.375
Sibiu 40.962 1.676 2.335 4.011
Suceava 77.651 3.175 4.426 7.601
Teleorman 28.680 1.174 1.635 2.809
Timiș 58.512 2.396 3.335 5.731
Tulcea 20.259 830 1.155 1.985
Vaslui 44.069 1.806 2.512 4.318
Vâlcea 32.159 1.318 1.833 3.151
Vrancea 34.199 1.399 1.949 3.348
Municipiul București 153.824 6.310 8.767 15.077
TOTAL 1.920.062 78.609 109.445 188.054

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...