Prietenii Contabilitatii nr. 39/2018

Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 39/2018
de

26 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Modificări legislative în domeniul financiar contabil

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ OMFP nr. 3067 din 10 Septembrie 2018 Ordin pentru completarea unor reglementări contabile

➢ OUG nr. 81 din 13 Septembrie 2018 O rd onanță de urgență pentru modificarea Ord onanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor

➢ OUG nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție
socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căro r activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

➢ HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului  autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și  detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

❖ Să parcurgem noutățile fiscale!

1. Prin Legea nr. 163/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 595/12.07.2018, s-a prevăzut posibilitatea distribuirii trimestriale a profitului cu plata de dividende către asociați/acționari.

În acest sens, au fost modificate atât Legea contabilității nr. 82/1991, cât și Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aceeași prevedere se aplică de asemenea societăților cooperatiste înființate prin Legea nr. 1/2005 privind cooperația.

3. Actul normativ analizat astăzi introduce conturile contabile pentru distribuirea trimestrială a dividendului și este aplicabil atât pentru societățile ce conduc contabilitatea conformă cu directivele comunitare - OMFP nr. 1802/2014, cu modificări ulterioare, cât și pentru entitățile raportoare ce conduc contabilitatea conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS - OMFP nr. 2844/2016, cu modificări ulterioare.

4. Ce monografie contabilă este aplicabilă?

a) Alocarea sumelor din profit în trimestrul când se va efectua distribuirea de dividend:

✓ 463 "Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar" = 456 "Decontări cu asociații/acționarii".

5. Notă: reținem acest cont nou 463 "Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar", cont de activ, ce reflectă creanța societății asupra asociaților/acționarilor, pentru plățile de dividende anticipate.

b) reținerea impozitului pe dividend, plata dividendului net și a impozitului:

✓ 456 "Decontări cu asociații/acționarii" = 446 "Alte impozite și taxe - analitic distinct" cu valoarea impozitului

✓ 456 "Decontări cu asociații/acționarii" = 5121 "Conturi la bănci în lei"/5311 "Casa în lei" cu plata dividendului net

✓ 446 "Alte impozite și taxe - analitic distinct" cu valoarea impozitului = 5121 "Conturi la bănci în lei"/5311 "Casa în lei" cu plata impozitului pe dividende.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...