Prietenii Contabilitatii nr. 40/2018

Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 40/2018
de

03 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Modificări legislative în domeniul financiar contabil

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ OpANAF nr. 3903/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de săn ătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea cont ribuției, precum și a info rmațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

➢ HG nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care b eneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.

❖ Să parcurgem noutățile fiscale!

1. Prezentul act normativ stabilește procedura prin care Agenția națională de administrare fiscală comunică către Casa națională de sănătate persoanele fizice ce au calitate de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate și implicit calitatea de asigurat la sistemul public de asigurări de sănătate.

2. Procedura ține cont de modificările fiscale intervenite în anul 2018 și de tipul veniturilor aflate în sfera contribuției la sănătate.

3. Având în vedere că recent s-a încheiat termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și asigurările sociale pentru persoanele fizice, apreciem că în acest moment prezenta procedură acoperă toți contribuabilii ce sunt asigurați la sistemul de sănătate în baza plății contribuției.

4. Următoarele categorii de persoane sunt asigurate la sistemul public de sănătate în baza plății contribuției la sănătate:

a) persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112;

b) persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112;

c) persoane fizice care realizează venituri din arendă pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112;

d) persoane fizice care realizează venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II și titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112;

e) persoane fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se reține la sursă de către plătitorul de venituri și se declară în declarația formular D112;

f) persoane fizice care realizează venituri, peste nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun Declarația unică: activități independente, profesii libere venituri din investiții, venituri din alte surse de venit, venitul din cedarea folosinței bunurilor;

g) persoane fizice care realizează venituri, sub nivelul plafonului minim, de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care depun opțional Declarația unică: activități independente, profesii libere venituri din investiții, venituri din alte surse de venit, venitul din cedarea folosinței bunurilor;

h) persoane fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, care nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, care depun opțional Declarația unică: persoane fizice ce nu realizează venituri însă optează pentru calitatea de asigurat;###

i) persoane care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în concediu pentru creșterea copilului;

j) persoane fizice care beneficiază de ajutor social;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...