Prietenii Contabilitatii nr. 38/2018

Prietenii Contabilității - Bazele contabilității nr. 38/2018
de

19 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Contabilitatea specifică unei tranzacții: monografie sau studiu de caz practic

❖ Monografie contabilă privind achiziția unei case de marcat fiscale - încadrare contabilă când valoarea de achiziție este mai mică de 2.500 lei.

Societatea CONDURUL AURIU SRL este persoană juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul cu exigibilitate normală și reglementările contabile conforme cu directivele europene adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea. Aceasta deține în localitatea București un magazin de vânzare cu amănuntul către persoane fizice, prin care comercializează încălțăminte pentru femei - pantofi. În data de 19 septembrie 2018, societatea decide schimbarea casei de marcat fiscale din acest magazin, prin achiziția unui model superior actualelor instrumente de marcat. Valoarea unitară a casei de marcat fiscale este de 2.000 lei + TVA 19%, iar furnizorul este persoană juridică din România înregistrată în scopuri de TVA ce aplică tot sistemul cu exigibilitate normală. Acesta garantează o durată de viață a casei de marcat de 5 ani. Chiar dacă valoarea de achiziție este mai mică decât valoarea unui mijloc fix, societatea decide înregistrarea acestor case de marcat în categoria activelor imobilizate și decide amortizarea acestora într-o perioadă de 4 ani, conform catalogului mijloacelor fixe. Este corectă această procedură? Are societatea vreun risc privind deducerea amortizării? Ce înregistrări contabile sunt aplicabile în această situație?

➢ Prin HG nr. 276/2013, act normativ valabil la data prezentului material, s-a stabilit că valoarea minimă de intrare în patrimoniu pentru un mijloc fix este de 2.500 lei, astfel că în principiu, achiziția acestor case de marcat fiscale ar fi trebuit contabilizată în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

➢ Cu toate acestea, și în anul 2018, prevederile de la art. 28 alin. (21) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificări ulterioare, permit încadrarea în categoria mijloacelor fixe supuse amortizării fiscale a activelor cu o valoare mai mică decât valoarea amintită anterior, după cum urmează:

"(21) În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol."

➢ Normele metodologice pentru acest articol, regăsite la pct. 31 din HG nr. 01/2016, detaliază următoarele:

✓ "31. În aplicarea art. 28 alin. (21) din Codul fiscal, opțiunea se efectuează la data intrării imobilizării corporale în patrimoniul contribuabilului și determină efecte din punct de vedere al calculului rezultatului fiscal, în funcție de abordarea pentru care s-a optat, fie la data punerii în funcțiune prin deducerea întregii valori fiscale de la data intrării în patrimoniu, fie începând cu luna următoare celei în care imobilizarea corporală este pusă în funcțiune, prin efectuarea de deduceri de amortizare fiscală, potrivit dispozițiilor art. 28 din Codul fiscal."

✓ ➢ Prin urmare, conform acestor prevederi, precum și policii adoptate de către societate, aceasta poate opta pentru încadrarea acestor case de marcat la categoria de imobilizări corporale, chiar dacă valoarea acestora este mai mică decât suma de 2.500 lei.

➢ Înregistrări contabile:

a) achiziția casei de marcat la prețul de 2.000 lei/buc + TVA 19%:

✓ 2132 "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare" = 404 "Furnizori de imobilizări" cu suma de 2.000 lei

✓ 4426 "TVA deductibilă" = 404 "Furnizori de imobilizări" cu suma de 2.000 lei x 19% = 380 lei.

b) plata casei de marcat prin transfer bancar:

✓ 404 "Furnizori de imobilizări" = 5121 "Conturi la bănci în lei" cu suma de 2.380 lei.

c) Din punctul de vedere al catalogului mijloacelor fixe adoptat prin HG nr. 2139/2004, aceste case de marcat se regăsesc la grupa 2.2.1.1.2 - aparate de cântărit și marcat, pentru care durata de amortizare este de 4-6 ani.

Înregistrarea lunară a amortizării, având în vedere durata stabilită la 4 ani:

✓ 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor" = 2813 "Amortizarea instalațiilor și aparatelor" cu suma de 2.000 lei / 4 ani / 12 luni = 41,67 lei/lună.

Capitolul II - Analiza unei reglementări legale: efectul asupra contribuabilului

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...