Prietenii Fiscalitatii nr. 30/2019

Prietenii Fiscalității nr. 30/2019
de

29 iulie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ Ordin ANAF nr. 1960 din 09 Iulie 2019 publicat în Monitorul oficial nr. 0600 din 22 iulie 2019 - Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

➢ Lege nr. 156 din 25 Iulie 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 0625 din 26 iulie 2019 - Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. Procedura acordării unei eșalonări la plata obligațiilor bugetare este adoptată prin Ordin ANAF nr. 90/2016, iar actul normativ analizat astăzi modifică substanțial această procedură. Prin urmare, pentru a înțelege modificările aduse, cele două acte normative trebuie analizate concomitent.

2. Să parcurgem câteva din reglementările reformulate sau nou introduse:

Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale:

a) eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor fiscale;

b) amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

c) amânarea la plată a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

d) amânarea la plată a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;

e) amânarea la plată a penalităților de nedeclarare aferente obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, eșalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eșalonării la plată.

3. Notă: toate aceste facilități sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală, iar ordinul președintelui ANAF adoptă procedura de aplicare.

4. De reținut: Nu se acordă facilități la plata unor sume ce reprezintă debite la bugetul de stat când aceste sume sunt produsul unor confiscări sau infracțiuni.

5. Pentru mai multe categorii de debitori, cererea se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent.

Aceștia sunt:

a) debitori cu risc fiscal mic;

b) debitori care nu dețin bunuri în proprietate;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...