Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 noiembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Modificări (1)

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiază de drepturile acordate asiguraților în condițiile prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, de actele normative prin care au fost instituționalizate și în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. - Modificări (1)

Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, marii mutilați, răniții și urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, persoanele care au fost reținute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria revoluției, precum și persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluției și care dețin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989; Modificări (2)

b) veteranii de război și văduvele de război;

c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Art. 3. -

Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) beneficiază și de următoarele drepturi:

a) acces gratuit la tratament și consultații în spitalele și policlinicile Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne; Modificări (1)

b) medicamente gratuite; Modificări (1)

c) acordarea gratuită de proteze pentru răniții care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă; Modificări (1)

d) acces gratuit în sanatorii și în baze de tratament aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) beneficiază și de următoarele drepturi:

a) asistență medicală gratuită în toate instituțiile medicale civile de stat sau militare;

b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilităților existente, în stațiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Autoritatea Națională pentru Turism;

d) obținerea gratuită de către invalizii de război a protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a cărucioarelor și asigurarea, cu prioritate și în condiții avantajoase, a aparatelor auditive și a implanturilor cardiace, a mijloacelor moto și auto speciale pentru cei cu handicap locomotor. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) beneficiază și de următoarele drepturi:

a) asistență medicală gratuită;

b) medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (3)

Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3-5 se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate județene și ale municipiului București. Modificări (2)

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Alexandru Ciocâlteu
p. Ministrul finanțelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

București, 4 noiembrie 1999.

Nr. 170.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...