Art 2 | Ordonanță de urgență 28/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):

a) comerțul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în piețe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum și activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) serviciile de alimentație publică efectuate în mijloace de transport public de călători;

c) vânzarea de pâine și produse de panificație în magazine sau în raioane specializate;

d) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați; Puneri în aplicare (1)

e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul; Modificări (3)

f) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare; Puneri în aplicare (1)

g) activitățile de asigurări, precum și activitățile financiare și bancare, cu excepția caselor de schimb valutar aparținând persoanelor juridice autorizate; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

h) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale, precum și activitățile economice desfășurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepția activităților de taximetrie auto pentru mărfuri și persoane; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

i) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;

j) vânzarea bunurilor de folosință îndelungată, definite potrivit legii;

k) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine; Modificări (1)

l) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;

n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

o) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe; Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;

r) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar și/sau substituite de numerar; Modificări (1)

s) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/1999:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Reviste:
Sesiune de asistență din 08 august 2018 - Case de marcat - facilități, obligatii, termene
Avem dreptul de a presta servicii pentru o persoană fizică, cu factură și chitanță, dar fără a avea casă de marcat? Studiu de caz realizat in baza unei întrebări venite de la cititorii noștri.
Avem dreptul de a presta servicii pentru o persoană fizică, cu factură și chitanță, dar fără a avea casă de marcat?
Când pot operatorii economici să nu utilizeze aparatele de marcat electronice?
Sesiune de asistență din 06 martie 2019 - Case de marcat: facilități, obligații, termene
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Prietenii Fiscalității nr. 29/2019
;
se încarcă...