Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 207/1999 privind înființarea și organizarea Ministerului Funcției Publice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 30 decembrie 1999.

În vigoare de la 30 decembrie 1999 până la 28 decembrie 2000, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 291/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Se înființează Ministerul Funcției Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, prin reorganizarea Departamentului pentru Administrație Publică Locală și a Departamentului pentru Reforma Administrației Publice Centrale.

(2) Ministerul Funcției Publice asigură îndeplinirea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul administrației publice.

Art. 2. -

(1) Ministerul Funcției Publice este condus de ministrul funcției publice, care are în subordine doi secretari de stat, un subsecretar de stat și secretarul general al ministerului.

(2) Până la aprobarea hotărârii Guvernului privind organizarea, funcțiile și atribuțiile Ministerului Funcției Publice acesta va îndeplini atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Administrație Publică Locală și în Hotărârea Guvernului nr. 976/1998 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Reforma Administrației Publice Centrale.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență personalul încadrat în cadrul Departamentului pentru Administrație Publică Locală și al Departamentului pentru Reforma Administrației Publice Centrale se consideră transferat în interesul serviciului și va fi salarizat conform anexei nr. V/1 - Coeficienți de multiplicare pentru funcții de specialitate, anexei nr. VIII/2 și anexei nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998.

Art. 4. -

(1) Ministrul funcției publice este ordonator principal de credite.

(2) Până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare pentru funcționarea Ministerului Funcției Publice. După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2000 sumele respective vor face obiectul regularizării între Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Funcției Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze în bugetul de stat modificările necesare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 29 decembrie 1999.

Nr. 207.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...