Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Livrările de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar din producția internă către producătorii agricoli în anul 1999 se fac pe bază de contracte, cu plata la recoltarea produselor agricole. Modificări (1)

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, producători agricoli sunt: producătorii agricoli individuali, stațiunile și institutele de cercetare și producție agricolă, asociațiile constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, arendașii, societățile comerciale cu capital privat ori cu capital majoritar sau integral de stat.

(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, furnizori de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar sunt producători sau distribuitori care sunt agenți economici autorizați pentru producerea și/sau comercializarea acestora.

Art. 2. -

(1) Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri, la furnizorii de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar, se exercită în momentul colectării taxei pe valoarea adăugată.

(2) Taxa pe valoarea adăugată colectată la furnizori și deductibilă la beneficiarii producători agricoli se stabilește la data scadenței plății prevăzute în contractele încheiate cu producătorii agricoli, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 1999. Modificări (1)

Art. 3. -

În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 29 aprilie 1999.

Nr. 54.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...