Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora

Modificări (13), Puneri în aplicare (1), Referințe (6), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) acord-cadru - Acordul-cadru dintre Comisia Comunității Europene și Guvernul României, semnat la București la 12 martie 1991;

b) contribuția financiară a Comunității Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunității Europene, cu titlu de asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de înțelegere, privind înființarea Fondului Național și ale memorandumurilor de finanțare, încheiate între Comisia Comunității Europene și Guvernul României, în baza acordului-cadru; Modificări (3)

c) fonduri publice - resurse financiare constituite și gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului și bugetele altor instituții publice cu caracter autonom; Modificări (1), Jurisprudență

d) structuri de implementare - agenții de implementare, precum și alte entități prevăzute în memorandumul de finanțare sau în alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României, în baza memorandumului de finanțare, cu atribuții de gestionare a contribuției financiare a Comunității Europene. Modificări (3)

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Comunității Europene, în condițiile stabilite prin Memorandumul de înțelegere privind înființarea Fondului Național și prin memorandumuri de finanțare, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României, în baza acordului-cadru. Modificări (3)

(2) Ministerul Finanțelor asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale. Modificări (2)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, garantează integritatea contribuției financiare a Comunității Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin memorandum de finanțare, memorandum de înțelegere, precum și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Cofinanțarea contribuției financiare a Comunității Europene se efectuează potrivit cerințelor de cofinanțare prevăzute în memorandumul de finanțare sau în alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României, în baza memorandumului de finanțare. Modificări (2)

(2) Fondurile publice destinate cofinanțării în bani a contribuției financiare a Comunității Europene se alocă, se utilizează și se derulează conform cadrului tehnic, juridic și administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru și prin memorandum de finanțare, memorandum de înțelegere, precum și prin alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României, în baza acordului-cadru. Modificări (2)

(3) În baza prevederilor referitoare la contribuția financiară a Comunității Europene, incluse în reglementările Consiliului sau ale Comisiei Comunității Europene, sumele destinate cofinanțării în bani, din fondurile publice, a contribuției financiare a Comunității Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului și în bugetele altor instituții publice cu caracter autonom. Modificări (2)

(4) Prevederile alin. (2) se aplică prin derogare, după caz, de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, precum și de la prevederile altor acte normative în vigoare, aplicabile fondurilor publice din care se efectuează cofinanțarea contribuției financiare a Comunității Europene. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Sume aferente cofinanțării contribuției financiare a Comunității Europene se cuprind în bugetul de stat, într-o poziție distinctă, denumită "Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare". Modificări (1)

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să repartizeze și să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1). Modificări (3)

Art. 6. - Modificări (1)

Disponibilitățile din fondurile publice destinate cofinanțării în bani a contribuției financiare a Comunității Europene, rămase la finele exercițiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeași destinație. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Livrările de bunuri, prestările de servicii și execuția de lucrări, efectuate în baza contractelor finanțate din fondurile publice de cofinanțare prevăzute Ia art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale și vamale aplicabile contribuției financiare a Comunității Europene, potrivit acordului-cadru și altor documente convenite în baza acestuia.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul, Finanțelor elaborează instrucțiuni și, norme metodologice care se aprobă, după caz, prin hotărâre a guvernului sau prin ordin al ministrului finanțelor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru integrare europeană,
Alexandru Herlea

București, 14 mai 1999.

Nr. 63.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...