Universul Juridic nr. 11/2017

Procedura sancționării disciplinare a magistraților. II. Etapa cercetării disciplinare
de Ioan Gârbuleț

09 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Considerații generale

Așa cum arătam într-un studiu anterior, în cazul magistraților, legiuitorul a reglementat o procedură de cercetare și sancționare disciplinară extrem de elaborată, diferită de dreptul comun, procedură care cuprinde: etapa verificărilor prealabile; etapa cercetării disciplinare; etapa judecării acțiunii disciplinare și etapa soluționării căii de atac. Aceste etape, cu excepția ultimei, nu au caracter facultativ, fiind obligatorie parcurgerea lor în ordinea indicată, în cazul în care titularul acțiunii disciplinare are indicii cu privire la săvârșirea unei abateri disciplinare de către un magistrat(1).

Etapa cercetării disciplinare constituie cea de-a doua etapă obligatorie a procedurii sancționării disciplinare a magistraților, fiind reglementată de art. 46 și art. 47 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată cu modificările și completările ulterioare(2) și de art. 24-37 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară(3) (denumit în continuare Regulament).

2. Principiile fundamentale ale cercetării disciplinare

Potrivit art. 44 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, "în vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către Inspecția Judiciară". Art. 24 alin. (1) din Regulament explicitează acest text de lege, prevăzând în mod expres că efectuarea cercetării disciplinare se face de către inspectorii judiciari.

Așadar, aceste texte de lege, coroborate cu celelalte dispoziții legale care reglementează răspunderea disciplinară a magistraților, consacră principiile fundamentale aplicabile cercetării disciplinare și care reprezintă regulile esențiale aplicabile acestei proceduri.

2. 1. Obligativitatea cercetării disciplinare în cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare

Efectuarea cercetării disciplinare constituie o condiție sine qua non a promovării unei acțiuni disciplinare. În lipsa acesteia, acțiunea disciplinară este nulă.

Așadar, putem spune că prezumția de nevinovăție reglementată în materie penală de art. 23 alin. (11) din Constituția României se aplică prin analogie(4) și în cazul răspunderii disciplinare a magistraților, întrucât art. 46 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 prevede în mod neechivoc că în cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției, iar ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii.

2. 2. Efectuarea cercetării disciplinare de către inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare

Indiferent de modul de sesizare sau de titularul acțiunii disciplinare, cercetarea disciplinară se poate efectua doar de către Inspecția Judiciară, prin inspectorii judiciari, conform art. 24 alin. (1) din Regulament.

Prin urmare, numai inspectorul judiciar din cadrul Inspecției Judiciare poate efectua cercetarea disciplinară a unui magistrat și nicidecum un alt angajat al acestei instituții, spre exemplu, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților(5).

Întrebarea care poate fi ridicată în practica disciplinară, în acest context, este următoarea: inspectorul-șef, inspectorul-șef adjunct și directorii de direcție din cadrul Inspecției Judiciare pot efectua cercetarea disciplinară a unui magistrat?

Răspunsul la această întrebare nu poate fi decât pozitiv, întrucât toate aceste persoane au calitatea de inspector judiciar(6).

2. 3. Efectuarea cercetării disciplinare în raport cu calitatea de judecător sau procuror a persoanei cercetate

Potrivit art. 24 alin. (2) din Regulament, cercetarea disciplinară se efectuează de către inspectorii din cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători, respectiv din cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru procurori, în raport cu calitatea persoanei vizate.

Totodată, Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare(7), prevede că în cadrul acestei instituții funcționează Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și Direcția de inspecție judiciară pentru procurori.

Conform art. 15 din acest act normativ, Direcția de inspecție judiciară pentru judecători are atribuții de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate a instanțelor, precum și cu privire la activitatea profesională și conduita judecătorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, și a magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar potrivit art. 20, Direcția de inspecție judiciară pentru procurori are atribuții de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate a parchetelor, precum și cu privire la activitatea profesională și conduita procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari.

De asemenea, conform art. 16 alin. (1), în cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru judecători funcționează inspectorii judiciari care au fost selectați dintre judecători, iar potrivit art. 21 alin. (1), în cadrul Direcției de inspecție judiciară pentru procurori funcționează inspectorii judiciari selectați dintre procurori.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...