Guvernul României

Hotărârea nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Evidențierea distinctă în contabilitate a bunurilor potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 1 se face după definitivarea inventarelor și după atestarea lor, prin hotărâre a Guvernului, ca bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
ALEXANDRU ATHANASIU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca

București, 14 decembrie 1999.

Nr. 1.031.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...