Guvernul României

Hotărârea nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Modificări (1), Referințe (34), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 1999 până la 21 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 23/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) În anul 1999, prevederile normelor menționate la art. 1 se aplică experimental, urmând ca, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor să facă, dacă este cazul, propuneri pentru modificarea și completarea în mod corespunzător a acestora.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor vor prezenta Guvernului, până la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentală a normelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Criteriile privind autorizarea funcționării unităților emitente care pot desfășura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prin ordin al ministrului finanțelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 14 ianuarie 1999.

Nr. 5.

ANEXĂ

NORME
de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
Modificări (1), Referințe (34)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...