Guvernul României

Hotărârea nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Practică judiciară (1)

Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Modificări (1), Practică judiciară (4)

Începând cu data de 1 octombrie 1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare în afara celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 aprilie 1998, și Hotărârea Guvernului nr. 912/1998 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadență ale agenților economici la care statul este acționar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul industriei și comerțului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 23 august 1999.

Nr. 685.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență
ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării
blocajului financiar și a pierderilor din economie

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT DE COMPENSARE
a datoriilor nerambursate la scadență
ale contribuabililor, persoane juridice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...