Guvernul României

Hotărârea nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române

Modificări (6), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 27 ianuarie 1999.

În vigoare de la 27 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (1) și al art. 141 lit. b) și j) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (2)

Se înființează Institutul Limbii Române, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educației Naționale, având sediul în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30.

Art. 2. -

(1) Institutul Limbii Române are drept obiect de activitate promovarea cunoașterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învață această limbă și atestarea cunoștințelor de limba română.

(2) Institutul Limbii Române eliberează absolvenților programului de pregătire un certificat care atestă competența în domeniul cunoașterii limbii române.

Art. 3. -

Institutul Limbii Române are următoarele atribuții:

a) sprijină persoanele care doresc să învețe limba română, încurajând caracterul sistematic, profesionalizat, de însușire și răspândire a limbii române; Modificări (1)

b) susține universitățile din țară în elaborarea cursurilor și a materialelor didactice, destinate persoanelor care doresc să studieze limba română ca pe o limbă străină;

c) organizează, pe baze contractuale, cursuri în domeniu și eliberează certificate autorizate care atestă cunoașterea limbii române;

d) susține logistic lectoratele românești din străinătate și colaborează cu institutele sau catedrele de studii românești din afara țării; Modificări (1)

e) furnizează materiale pentru cursurile de reciclare a cadrelor didactice din afara țării, care predau în limba română, cât și materialele necesare pentru învățarea limbii române;

f) propune și coordonează programe de colaborare interregională, transfrontalieră, în domeniul învățământului în limba română.

Art. 4. - Reviste (1)

Activitatea Institutului Limbii Române este coordonată de un consiliu de coordonare format din 7 membri. Membrii consiliului de coordonare sunt propuși de instituțiile subordonate Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii, Academiei Române, Uniunii Scriitorilor și de alte instituții cu preocupări în domeniul promovării limbii române. Componența consiliului de coordonare este stabilită prin ordin al ministrului educației naționale. Președintele consiliului de coordonare va fi propus de acesta și va fi numit prin ordin al ministrului educației naționale. Membrii consiliului de coordonare vor fi retribuiți pe baza unor convenții civile pentru prestări servicii, încheiate cu Institutul Limbii Române.

Art. 5. -

Activitatea Institutului Limbii Române se va desfășura pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, elaborat de consiliul de coordonare prevăzut la art. 4, în termen de 30 de zile de la numirea sa, și aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 8, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Educației Naționale pentru instituțiile de învățământ. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinși membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4. Modificări (2)

(2) Structura organizatorică și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. Puneri în aplicare (1)

(3) Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit anexelor nr. VII/1, VIII/1 și VIII/2 la Legea nr. 154/1998, referitoare la stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar.

Art. 7. -

(1) Începând cu anul 1999, finanțarea cheltuielilor de funcționare și de capital se asigură din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale, de la cap. "Învățământ".

(2) Veniturile extrabugetare provin din taxe, sponsorizări, donații și din venituri proprii, realizate în condițiile legii. Cuantumul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează la lit. a) Unitățile de învățământ cu punctul IX7 cu următorul cuprins:

"IX7. Institutul Limbii Române Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat"
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleșu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 21 ianuarie 1999.

Nr. 34.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Raportul dintre contractul individual de muncă și contractul civil (convenția civilă) de prestări servicii
;
se încarcă...