Guvernul României

Ordonanța nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni

Modificări (5), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1 -

(1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare program strategic. Modificări (1)

(2) Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1). Modificări (2)

Art. 2. - Modificări (2)

Lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare prevăzute în anexa nr. 1 constituie cauză de utilitate publică.

Art. 3. -

(1) Terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internațional București-Otopeni, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, vor fi fundamentate printr-un plan de urbanism care se aprobă în conformitate cu legea. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internațional București-Otopeni nu se pot realiza investiții, altele decât cele cuprinse în programul strategic. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 4. -

Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internațional București-Otopeni nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (2)

Finanțarea programului strategic se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 6. -

Organele administrației publice centrale și locale vor acorda tot sprijinul Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A. în vederea punerii în aplicare a programului strategic.

Art. 7. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

București, 24 august 1999.

Nr. 64.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

PROGRAMUL
strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la
Aeroportul Internațional București-Otopeni pentru perioada 1999-2015

Etapa I

1 septembrie 1999 - 31 decembrie 1999

Aprobarea Planului urbanistic zonal

Etapa a II-a

1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2009

Desfășurarea activităților premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

II.1. 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2001

Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate;

II.2. 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2003

Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;

II.3. 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2005 Modificări (1)

Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat;

II.4. 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2007

Asigurarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea obiectivului de investiții;

II.5. 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009

Obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.

Etapa a III-a

1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2015

Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

III.1. 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2011

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional București-Otopeni;

III.2. 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2013

Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;

III.3. 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015

Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;

Realizarea unui parc tehnologic "high tech" pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)


C.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI OTOPENI-S.A. - ETAPA 2015
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...