Guvernul României

Ordonanța nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată

Modificări (1), Referințe (1), Doctrine (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 24 august 1999.

În vigoare de la 24 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. H pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Doctrină (1)

Transportul mărfurilor periculoase în trafic intern pe căile ferate române se desfășoară cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), anexa nr. 1 la apendicele B - Reguli uniforme privind contractul de transport internațional feroviar al mărfurilor (CIM) - al Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983.

Art. 2. -

(1) Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF). În această calitate este împuternicit să participe la reuniunile adunării generale a COTIF și să accepte modificările Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). Modificări (1)

(2) Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind, transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) și a modificărilor acestuia se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Pentru coordonarea aplicării unitare a prevederilor Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) se constituie Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, denumit în continuare comitet, al cărui președinte este un reprezentant al Ministerului Transporturilor. Modificări (1)

(2) Componența, atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare a comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 4. -

În cazuri temeinic justificate, Ministerul Transporturilor, cu avizul comitetului prevăzut la art. 3, poate aproba o singură dată efectuarea unor transporturi de mărfuri periculoase, în alte condiții decât cele prevăzute în Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), pe o durată de cel mult 5 ani. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

București, 19 august 1999.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...