Guvernul României

Ordonanța nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. 1 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Practică judiciară (2)

Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, în valoare de 20 milioane euro echivalent, pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999. Practică judiciară (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Aplicarea acordului va fi realizată de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, desemnat ca agenție de implementare. Ministerul Finanțelor va încheia cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului un acord de împrumut subsidiar, prin care va transfera acestuia obligațiile și răspunderile care decurg din acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Modificări (1)

Fondurile necesare pentru cofinanțarea programului, precum și cele aferente rambursării creditului și plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente creditului se vor asigura de la bugetul de stat, prin includerea acestora în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 4. - Practică judiciară (1)

Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, să introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete ale derulării acordului-cadru de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii și componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări, care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.

Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răzvan Ungureanu,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1999.

Nr. 28.

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

AL CONSILIULUI EUROPEI

FOND/PROIECT 1.309 (1998)

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT
între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...