Guvernul României

Ordonanța nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 29 ianuarie 1999.

În vigoare de la 29 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 1. lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, în valoare de 5,0 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 decembrie 1998.

Art. 2. -

Aplicarea acordului va fi realizată de către Ministerul Culturii, desemnat ca agenție de implementare.

Ministerul Finanțelor va încheia cu Ministerul Culturii un acord de împrumut subsidiar, prin care i se vor delega acestuia din urmă întreaga autoritate și responsabilitate în aplicarea eficientă și rapidă a acordului de împrumut.

Art. 3. -

Contribuția locală la realizarea proiectului, rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor, a comisioanelor (inclusiv a comisionului inițial) și a altor costuri interne și externe vor fi suportate de către Ministerul Culturii, din sume cu această destinație alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu.

Art. 4. -

Se autorizează Guvernul României ca prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României fată de B.I.R.D. sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răzvan Ungureanu,
secretar de stat

București, 28 ianuarie 1999.

Nr. 4.

Împrumut nr. 4425 RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiectul privind patrimoniul cultural)
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
din data de 23 decembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...