Viza de control financiar preventiv delegat | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind controlul financiar preventiv - Dispoziții privind controlul financiar preventiv delegat -
ARTICOLUL 17
Viza de control financiar preventiv delegat Modificări (1)

(1) Operațiunile care, potrivit art. 16 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului principal de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat.

(2) Viza de control financiar preventiv delegat se acordă sau sa refuză în scris, pe formular tipizat, și trebuie să poarte semnătura și sigiliul personal al controlorului delegat competent.

(3) Înainte de a emite un refuz de viză, controlorul delegat are obligația să îl informeze în scris în legătură cu intenția sa pe ordonatorul principal de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul principal de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul vizei, controlorul delegat va consulta, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului, formulată de o echipă de 3 controlori delegați de la instituții publice diferite de cea în cauză, echipă constituită ad-hoc prin grija controlorului financiar șef. Opinia neutră se motivează și se formulează în scris și are rol consultativ, soluția finală fiind în competența exclusivă a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Obiectul auditului intern și atribuțiile compartimentului de audit intern
Desfășurarea auditului intern
Îndrumarea metodologică și coordonarea auditului intern
Obiectul controlului financiar preventiv
Conținutul controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
Viza de control financiar preventiv propriu
Separarea atribuțiilor
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
;
se încarcă...