Organizarea controlului financiar preventiv propriu | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind controlul financiar preventiv - Dispoziții privind controlul financiar preventiv propriu -
ARTICOLUL 13
Organizarea controlului financiar preventiv propriu Modificări (1)

(1) Instituțiile publice au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil. Modificări (2)

(2) Conducătorii instituțiilor publice au obligația să stabilească proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv potrivit art. 10, documentele justificative și circuitul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Evidența angajamentelor se organizează, se ține, se actualizează și se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(4) Ministerul Finanțelor organizează controlul financiar preventiv propriu și pentru operațiunile privind bugetul trezoreriei statului, operațiunile privind datoria publică și alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor. Modificări (2)

(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercită de către contabilul-șef prin viză de control financiar preventiv propriu. În funcție de volumul și de complexitatea activității, contabilul-șef poate împuternici, cu aprobarea ordonatorului de credite, și alte persoane din subordinea sa să exercite controlul financiar preventiv propriu, precizând limitele împuternicirii. Derogări (1)

(6) Încadrarea contabilului-șef se face cu respectarea criteriilor și condițiilor unitare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcție a contabilului-șef se face numai cu aprobarea ordonatorului de credite de la nivelul instituției publice ierarhic superioare sau a ordonatorului principal de credite, după caz. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Obiectivele generale ale controlului intern
Obligațiile conducătorului instituției publice în domeniul controlului intern; cerințele controlului intern
Buna gestiune financiară
Organizarea auditului intern
Obiectul auditului intern și atribuțiile compartimentului de audit intern
Desfășurarea auditului intern
Îndrumarea metodologică și coordonarea auditului intern
Obiectul controlului financiar preventiv
Conținutul controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
Viza de control financiar preventiv propriu
Separarea atribuțiilor
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
;
se încarcă...