Măsuri operative | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune -
ARTICOLUL 26
Măsuri operative

(1) Ministerul Finanțelor efectuează inspecții ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni, în sensul prezentei ordonanțe. Modificări (2)

(2) Ministerul Finanțelor efectuează inspecții în toate cazurile în care este sesizat de către un contabil-șef în legătură cu efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv. Modificări (2)

(3) Inspecțiile se efectuează de către persoane din structura Ministerului Finanțelor, în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanțelor, sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanțelor. Modificări (2)

(4) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (3) va preciza, în mod obligatoriu, scopul și obiectivele inspecției, durata inspecției, persoana sau persoanele desemnate să efectueze inspecția.

(5) Instituțiile publice sunt obligate să asigure accesul reprezentanților Ministerului Finanțelor la toate documentele, datele și informațiile relevante pentru scopul și obiectivele inspecției, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operațiunilor controlate, precum și în spațiile unde se găsesc asemenea bunuri, documente sau informații relevante. Modificări (2)

(6) Organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar atribuțiile de detaliu, fluxul informațional și metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(7) Actul de constatare întocmit cu ocazia inspecțiilor poate fi contestat de către cel controlat. Termenul și locul de depunere a contestației, precum și procedura și termenul de soluționare a acesteia se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(8) Dacă actul de constatare stabilește existența unor abateri de la legalitate sau regularitate care au produs sau ar putea produce pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, iar actul respectiv nu a fost contestat în termen sau contestația a fost respinsă ori a fost admisă în parte, persoana care a emis ordinul de serviciu prevăzut la alin. (3) are obligația de a sesiza Curtea de Conturi, care va decide cu privire la măsurile care se impun. Sesizarea se face sub forma unui raport și trebuie să fie însoțită de actul de constatare, acte, documente și probe care au stat la baza constatărilor, contestația depusă, decizia de soluționare a contestației.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
Alte dispoziții
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, actualizarea nivelului amenzilor
Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi
Măsuri pentru numirea primului controlor financiar șef și a adjuncților acestuia
;
se încarcă...