Măsuri excepționale | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
ARTICOLUL 37
Măsuri excepționale

(1) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat al operațiunilor instituțiilor publice și unităților care au calitatea de agenție de implementare potrivit memorandumurilor de finanțare încheiate de Guvernul României cu Comisia Europeană, precum și al operațiunilor Fondului național, ministrul finanțelor numește câte un controlor delegat pentru fiecare agenție de implementare și pentru Fondul național. Modificări (2)

(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat conform alin. (1) se aplică prevederile prezentei ordonanțe, cu excepția reglementărilor privind opinia neutră, prevăzute la art. 17 alin. (3), care se aplică de la 1 ianuarie 2000. Modificări (2)

(3) La agențiile de implementare sau instituțiile publice care coordonează agenții de implementare, precum și la Fondul național activitatea de audit intern se organizează în conformitate cu cerințele memorandumurilor de finanțare și ale memorandumurilor de înțelegere, cu acordul ministrului finanțelor. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
Alte dispoziții
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, actualizarea nivelului amenzilor
Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi
Măsuri pentru numirea primului controlor financiar șef și a adjuncților acestuia
Măsuri excepționale
Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțe
Intrarea în vigoare a ordonanței
Abrogări
;
se încarcă...