Îndrumarea metodologică și coordonarea auditului intern | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind auditul intern -
ARTICOLUL 9
Îndrumarea metodologică și coordonarea auditului intern Modificări (2)

(1) Ministerul Finanțelor îndrumă metodologic activitatea de audit intern din toate instituțiile publice și organizează activități de instruire și perfecționare a auditorilor interni. Ministrul finanțelor aprobă codul de etică a auditorului intern, precum și norme și instrucțiuni. Modificări (2)

(2) Ministerul Finanțelor poate verifica, prin analize periodice, respectarea normelor și instrucțiunilor prevăzute la alin. (1) de către compartimentele de audit intern constituite la celelalte instituții publice, precum și respectarea de către auditorii interni a codului de etică și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorii instituțiilor publice în cauză. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Scopul ordonanței
Definiții
Obiectivele generale ale controlului intern
Obligațiile conducătorului instituției publice în domeniul controlului intern; cerințele controlului intern
Buna gestiune financiară
Organizarea auditului intern
Obiectul auditului intern și atribuțiile compartimentului de audit intern
Desfășurarea auditului intern
Îndrumarea metodologică și coordonarea auditului intern
Obiectul controlului financiar preventiv
Conținutul controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
Viza de control financiar preventiv propriu
Separarea atribuțiilor
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
;
se încarcă...