Incompatibilități | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind controlul financiar preventiv - Dispoziții privind controlorii delegați -
ARTICOLUL 20
Incompatibilități

(1) Controlorii delegați nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu ordonatorul de credite pe lângă care sunt numiți.

(2) Controlorilor delegați le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț, precum și participarea la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale sau civile. Ei nu pot exercita funcția de expert judiciar sau arbitru desemnat de părți într-un arbitraj.

(3) Funcția de controlor delegat este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(4) Se interzice controlorilor delegați să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic:

(5) Controlorul delegat care se găsește într-una din situațiile prevăzute la alin. (1)-(4) are obligația de a informa de îndată, în scris, ministrul finanțelor și controlorul financiar șef. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Obiectul controlului financiar preventiv
Conținutul controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
Viza de control financiar preventiv propriu
Separarea atribuțiilor
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
;
se încarcă...