Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 35 Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi

(1) Persoana care la data publicării prezentei ordonanțe deține funcția de controlor financiar în cadrul secției de control financiar preventiv a Curții de Conturi are dreptul de a fi încadrată cu data de 1 ianuarie 2000, la cererea sa, în funcția de controlor delegat, direct la gradul profesional pe care îl deține în structura Curții de Conturi și fără concurs, dar numai dacă persoana în cauză:

- depune cererea de a fi încadrată în calitate de controlor delegat în structura Ministerului Finanțelor în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe; Modificări (2)

- nu se află într-una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 20;

- nu a fost sancționată pe întreaga durată cât a exercitat funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi.

(2) Încetarea atribuțiilor Curții de Conturi în domeniul controlului financiar preventiv, așa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 și 21 din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, devine efectivă de la data de 1 ianuarie 2000.

ARTICOLUL 36 Măsuri pentru numirea primului controlor financiar șef și a adjuncților acestuia

(1) Numirea controlorului financiar șef și a adjuncților acestuia, potrivit prevederilor art. 23 alin. (6), se face până la data de 29 februarie 2000, dar nu mai devreme de 31 ianuarie 2000.

(2) Până la aplicarea prevederilor alin. (1) atribuțiile controlorului financiar, șef se exercită de către o persoană împuternicită în acest scop prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

ARTICOLUL 37 Măsuri excepționale

(1) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat al operațiunilor instituțiilor publice și unităților care au calitatea de agenție de implementare potrivit memorandumurilor de finanțare încheiate de Guvernul României cu Comisia Europeană, precum și al operațiunilor Fondului național, ministrul finanțelor numește câte un controlor delegat pentru fiecare agenție de implementare și pentru Fondul național. Modificări (2)

(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat conform alin. (1) se aplică prevederile prezentei ordonanțe, cu excepția reglementărilor privind opinia neutră, prevăzute la art. 17 alin. (3), care se aplică de la 1 ianuarie 2000. Modificări (2)

(3) La agențiile de implementare sau instituțiile publice care coordonează agenții de implementare, precum și la Fondul național activitatea de audit intern se organizează în conformitate cu cerințele memorandumurilor de finanțare și ale memorandumurilor de înțelegere, cu acordul ministrului finanțelor. Modificări (2)

ARTICOLUL 38 Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțe

Ministerul Finanțelor inițiază și coordonează măsurile necesare pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțe; pentru aceasta ministrul finanțelor emite ordine și, după caz, propune spre aprobare Guvernului proiecte de hotărâri. Modificări (2)

ARTICOLUL 39 Intrarea în vigoare a ordonanței

Prezenta ordonanță intră în vigoare de la 1 ianuarie 2000, cu următoarele excepții:

a) prevederile art. 19, 20, 22, art. 23 alin. (1), (2) și (5), art. 35 și ale art. 38, care se aplică de la data publicării;

b) prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 37, care se aplică în termen de 30 de zile de la data publicării.

ARTICOLUL 40 Abrogări

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 2, art. 5 lit. a) și alte prevederi referitoare la instituțiile publice din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Dispoziții generale
Dispoziții privind auditul intern
Dispoziții privind controlul financiar preventiv
Dispoziții comune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...