Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune -
ARTICOLUL 28
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor
publice cu număr mic de posturi
Modificări (2)

(1) La instituția publică cu un număr de posturi mai mic de 25 organul ierarhic superior al acesteia poate decide să nu se organizeze distinct activitatea de audit intern. În această situație, auditul intern al instituției publice în cauză se asigură de către compartimentul de audit intern din cadrul organului ierarhic superior al acesteia. Modificări (2)

(2) Instituția publică cu un număr de posturi mai mic de 25, care nu este în subordinea unei alte instituții publice, poate decide să nu organizeze distinct activitatea de audit intern. Conducătorul instituției publice care a decis neorganizarea activității de audit are obligația să solicite efectuarea certificării trimestriale și anuale a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară de către persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor ori pe bază de contract încheiat de instituția publică în cauză cu persoane fizice sau juridice agreate, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
Alte dispoziții
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, actualizarea nivelului amenzilor
Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi
Măsuri pentru numirea primului controlor financiar șef și a adjuncților acestuia
Măsuri excepționale
Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțe
;
se încarcă...