Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind controlul financiar preventiv -
Secțiunea I
Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv

ARTICOLUL 10 Obiectul controlului financiar preventiv

(1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal:

a) angajamente legale și bugetare;

b) deschiderea și repartizarea de credite bugetare;

c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

d) efectuarea de plăți din fonduri publice; Modificări (1)

e) efectuarea de încasări în numerar;

f) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

g) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

h) alte tipuri de operațiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(2) În funcție de specificul instituției publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor tipuri de proiecte de operațiuni decât cele prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

ARTICOLUL 11 Conținutul controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 10 din punctul de vedere al:

a) legalității și regularității;

b) încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii. Modificări (1)

ARTICOLUL 12 Organizarea controlului financiar preventiv Modificări (1)

(1) Controlul financiar preventiv se organizează. și se exercită în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia de către autoritățile competente.

(2) Controlul financiar preventiv se organizează și se exercită în următoarele forme:

a) controlul financiar preventiv propriu;

b) controlul financiar preventiv delegat, prin controlori delegați ai Ministerului Finanțelor. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv
Dispoziții privind controlul financiar preventiv propriu
Dispoziții privind controlul financiar preventiv delegat
Dispoziții privind controlorii delegați
Regimul refuzului de viză
;
se încarcă...