Contravenții și sancțiuni | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Contravenții și sancțiuni

ARTICOLUL 32 Contravenții Modificări (3), Referințe (1)

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) încălcarea obligației de a avea la nivelul instituției publice structuri organizatorice, reglementări metodologice, proceduri și criterii de evaluare instituite prin aprobarea dată de conducătorul instituției, aduse la zi și aplicate efectiv;

b) neorganizarea, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, a auditului intern potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);

c) aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară fără certificare și raport de audit;

d) invocarea de către auditori a unui ordin de serviciu inexistent în vederea efectuării auditului asupra utilizării de către terți a fondurilor publice gestionate de către aceștia din urmă în baza unei finanțări realizate de instituția publică în cauză sau de către o instituție subordonată acesteia;

e) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2);

f) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (3);

g) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operațiuni fără viza de control financiar preventiv;

h) depășirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4);

i) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);

j) nemotivarea refuzului de viză;

k) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);

l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7);

m) nedispunerea efectuării inspecției potrivit prevederilor art. 26, alin. (2);

n) nesesizarea Curții de Conturi potrivit art. 26 alin. (8).

ARTICOLUL 33 Sancționarea contravențiilor Modificări (3), Referințe (1)

Contravențiile prevăzute la art. 32 lit. c)-i) și k) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), j) și l)-n), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

ARTICOLUL 34 Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor,
actualizarea nivelului amenzilor
Modificări (3), Referințe (1)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Finanțelor. Modificări (2)

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la art. 33 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în raport cu rata inflației.

(3) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor menționate la art. 32 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

(4) Contravențiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 25-27. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Dispoziții generale
Dispoziții privind auditul intern
Dispoziții privind controlul financiar preventiv
Dispoziții comune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...