Contravenții | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni -
ARTICOLUL 32
Contravenții Modificări (3), Referințe (1)

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) încălcarea obligației de a avea la nivelul instituției publice structuri organizatorice, reglementări metodologice, proceduri și criterii de evaluare instituite prin aprobarea dată de conducătorul instituției, aduse la zi și aplicate efectiv;

b) neorganizarea, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, a auditului intern potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);

c) aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară fără certificare și raport de audit;

d) invocarea de către auditori a unui ordin de serviciu inexistent în vederea efectuării auditului asupra utilizării de către terți a fondurilor publice gestionate de către aceștia din urmă în baza unei finanțări realizate de instituția publică în cauză sau de către o instituție subordonată acesteia;

e) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2);

f) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (3);

g) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operațiuni fără viza de control financiar preventiv;

h) depășirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4);

i) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);

j) nemotivarea refuzului de viză;

k) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);

l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7);

m) nedispunerea efectuării inspecției potrivit prevederilor art. 26, alin. (2);

n) nesesizarea Curții de Conturi potrivit art. 26 alin. (8).

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
Alte dispoziții
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, actualizarea nivelului amenzilor
Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi
Măsuri pentru numirea primului controlor financiar șef și a adjuncților acestuia
Măsuri excepționale
Măsuri pentru pregătirea aplicării prezentei ordonanțe
Intrarea în vigoare a ordonanței
Abrogări
;
se încarcă...