Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind controlul financiar preventiv - Regimul refuzului de viză -
ARTICOLUL 25
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv Modificări (1)

(1) O operațiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua numai dacă este autorizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituției publice din cadrul administrației publice centrale în care se exercită funcția de ordonator principal de credite, a cărei operațiune a fost refuzată, cu ascultarea, în ședință a Guvernului, a prezentării de către controlorul financiar șef a punctului de vedere al controlorului delegat implicat. Guvernul se pronunță în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării proiectului hotărârii la Secretariatul General al Guvernului. Inițiatorul proiectului hotărârii are obligația să îi informeze despre aceasta pe ministrul finanțelor și pe controlorul financiar șef și să transmită acestora o copie de pe proiectul hotărârii și de pe nota de fundamentare a acestuia cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de discutarea lui în ședința Guvernului. Modificări (2)

(2) Pentru operațiunile care nu se supun controlului financiar preventiv delegat în condițiile prezentei ordonanțe, ordonatorii principali de credite de la instituțiile publice prevăzute la alin. (1) pot dispune, pe propria răspundere, efectuarea operațiunii pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu, numai dacă prin aceasta nu se depășește angajamentul bugetar aprobat.

(3) În cazul instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), ordonatorul de credite poate dispune, pe propria răspundere, efectuarea operațiunii pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, numai dacă prin, aceasta nu se depășește angajamentul bugetar aprobat.

(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, ordonatorul de credite dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere, contabilul-șef are obligația să informeze în scris serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor, la nivel județean, respectiv al municipiului București, și, după caz, organul ierarhic superior al instituției publice, numai astfel fiind exonerate de răspundere atât el, cât și celelalte persoane împuternicite de acesta să exercite controlul financiar preventiv propriu. Modificări (3)

(5) Documentele referitoare la operațiuni supuse controlului financiar preventiv și care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate. Modificări (2)

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) documentele privind operațiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, dar efectuate pe răspunderea ordonatorului de credite, și cele refuzate la viza de control financiar preventiv delegat, dar autorizate prin hotărâre a Guvernului.

(7) Documentele referitoare la operațiunile efectuate în condițiile prevederilor alin. (6) se înregistrează distinct într-un cont în afara bilanțului. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Separarea atribuțiilor
Organizarea controlului financiar preventiv delegat
Viza de control financiar preventiv delegat
Durata controlului financiar preventiv delegat
Funcția de controlor delegat
Incompatibilități
Atribuțiile controlorului delegat
Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați
Corpul controlorilor delegați
Refuzul de viză
Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv
Măsuri operative
Măsuri speciale
Dispoziții privind auditul intern al instituțiilor publice cu număr mic de posturi
Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale
Controlul financiar preventiv delegat al unor operațiuni cu risc important
Alte dispoziții
Contravenții
Sancționarea contravențiilor
Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor, actualizarea nivelului amenzilor
Încadrarea în funcția de controlor delegat a persoanelor care dețin funcția de controlor financiar în structura Curții de Conturi
;
se încarcă...