Parlamentul României

Legea nr. 98/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 01 iunie 1999.

În vigoare de la 01 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 128 din 29 august 1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, emisă în temeiul art. 1 pct. 15 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum și predarea acestora se fac la direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene sau a municipiului București, în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora." Jurisprudență

2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Sunt considerate organe de valorificare și direcțiile regionale vamale din cadrul autorității vamale, pentru bunurile deținute de către birourile vamale din subordinea lor. Valorificarea acestor bunuri se va efectua prin bursele de mărfuri, prin licitație publică, în regim de consignație sau prin servicii proprii de gestiune, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe și ale metodologiei privind introducerea în circuitul economic a bunurilor și mărfurilor care îndeplinesc condițiile de valorificare, conform legii, aprobată prin hotărâre a Guvernului." Jurisprudență

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) După preluarea bunurilor intrare în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 10 zile de la preluare."

4. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene sau a municipiului București și este formată din reprezentanți ai următoarelor instituții:

a) direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană sau a municipiului București, 2 membri;

b) inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 2 membri;

c) agenția pentru protecția mediului, un membru și un reprezentant al deținătorului bunurilor ce urmează a fi distruse."

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul bunurilor a căror valorificare intră în competența autorității vamale, comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului direcției regionale vamale, iar componența acesteia se va stabili prin metodologia prevăzută la art. 5 alin. (2)."

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Cheltuielile de deplasare și de cazare vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere de către instituția publică care i-a desemnat."

7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitație publică sau în regim de consignație, după caz."

8. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul bunurilor a căror valorificare intră în competența autorității vamale, comisia de evaluare se constituie în baza deciziei directorului direcției regionale vamale, iar componența acesteia se va stabili prin metodologia prevăzută la art. 5 alin. (2)."

10. La articolul 13 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informațional, educativ, științific și altele asemenea, la solicitarea acestora."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 26 mai 1999.

Nr. 98.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...